ג/ 16130

יער שפרעם

מטרת התוכנית


א. פרוט ודיוק שטחים על פי תמ"א 22 לשטחי יער לסוגיו.
ב. יעוד שטחי יער נטע אדם קיים, יער נטע אדם מוצע, יער טבעי לטיפוח ויער טבעי לשימור נוסף על אלה המאושרים על פי תמ":א 22.
ג. יעוד שטחים ליער בר קיימא לשימוש רב תכליתיח לרווחת הציבור.
ד. תיקון גבולות שטחי יער בתמ"א 22, בהתאם חתכניות מאושרות ולמצב היערות הקיים בפועל.

עיקרי הוראותיה


א. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ב. שינוי יעוד שטח יער נטע אדם קיים בפועל המוגדר כ"שטח יער אדם מוצע" ל"יער נטע אדם קיים".
ג. שינוי יעוד יער נטע אדם קיים בפועל המוגדר כ"שטח חקלאי" ל"יער נטע אדם קיים".
ד. שינוי יעוד שטח נוף פתוח בפועל המוגדר כ"שטח חקלאי" ל"יער נטע אדם מוצע".
ה. שינוי יעוד שטח יער טבעי קיים בפועל המוגדר כ"שטח חקלאי" ל"יער טבעי לשימור".
ו. שינוי יעוד שטח יער טבעי בפועל המוגדר כ"שטח חקלאי" ל"יער טבעי לטיפוח.

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט מצב מאושר הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
נספחים מאושרים נספח כללי הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 12/03/2013 תאריך פרסום: 12/03/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6563. עמוד: 3495. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 08/02/2013 תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2013. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2013. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 27/01/2013
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 02/01/2013
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 27/08/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות 07/12/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית 23/08/2011
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 30/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות 21/10/2010 תאריך פרסום: 21/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6147. עמוד: 492. שנה עברית: התשעא . צפייה
הוגשו התנגדויות 08/09/2010
פרסום להפקדה בעיתונים 08/09/2010 תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2010. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 10/08/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 08/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה 12/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 03/07/2006
קבלת תכנית 16/02/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 פירוט צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית ג/ 1429 מחצבה בשפרעם שינוי צפייה
תוכנית ג/ 4162 כביש עוקף מורשת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7216 מחצבה בהר חנתון שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5068 מחצבה בהר חנתון שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמל/ 1092 יער שפרעם כפיפות
תוכנית 254-0768812 יער שפרעם שינוי
תוכנית 254-0725598 יער שפרעם שינוי
תוכנית 261-0524462 יער שפרעם שינוי
תוכנית 261-0524470 יער שפרעם שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012029 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 27/11/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 07/12/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
467 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 23/08/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 10/08/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
352 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 12/02/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 12/02/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 03/09/2012 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 23/01/2013 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אינג' איוב איוב ת.ז 53828547
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מליקין לאוניד מהנד המועצה האזורית, משגב
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זהראן סמאעאן 54437140
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עידית הוברמן מינהל מקרקעי ישראל