יוש/ 5/ 115

אלפי מנשה

מטרת התוכנית


א.הקמת שטח למרכז ספורט
ב.קביעת זכויות והוראות בנייה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט תכנית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 08/03/2013 תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2013. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2013. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2013. עיתון: אל-קודס.
החלטה בדיון באישור תכנית 30/01/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 23/11/2012 תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2012. עיתון: אל-קודס.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 22/11/2012
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 05/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה 23/06/1993
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/05/1993
קבלת תכנית 12/05/1993

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 15/ S תכנית מתאר אזורית (שינוי) 1946 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 30/01/2013
פרוטוקול הורדה