ג/ 20545

שינוי יעוד שטח למבני ציבור לשטח מגורים א' וג' 1, בוקעתא

מטרת התוכנית


התמאת יעודי קרקע למצב קיים בשטח

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד מדרך קיימת למגורים א'
שינוי יעוד ממגורים א' למגורים ג' 1
שינוי יעוד מאיזור מבנים ומוסדות ציבור לאיזור מוגרים א' וג' 1 ודרך מוצעת

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) 20,353 מ"ר +6,693 מ"ר מ"ר

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 27/02/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 03/12/2012
קבלת תכנית 21/10/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6121 מהווה שינוי לתכנית מתאר מס' 350 שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 27/02/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה