יוש/ 5/ 315

מתקנים פוטו-וולטאיים פצאל

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעוד משטח חקלאי, שפ"פ ושטח מלאכה תעשייה ואחסנה לשטח לתעשייה קלה ומלאכה ולדרך מוצעת.
ב. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום שינוי לתוכנית מתאר הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תכנית מתאר הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 27/02/2013
לא הוגשו התנגדויות 14/02/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 14/12/2012 תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון בהפקדה 14/11/2012
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 10/10/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 05/08/2012
קבלת תכנית 08/07/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 15/ S תכנית מתאר אזורית (שינוי) 1946 שינוי
תוכנית יוש/ 315 שינוי
תוכנית יוש/ 4/ 315 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 27/02/2013
פרוטוקול הורדה