עד/ מק/ 304/ ב

שינוי קווי בנין למבנים קיימים במרחב התכנון רכס הכרמל

מטרת התוכנית


הסדרת קווי בניין למבנים הקיימים בתחום תכניות מאושרות על מנת לאפשר הנפקת היתרי בניה לבניינים אילו.

מקום התוכנית


מרחב התכנון רכס הכרמל

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 20/02/2013 תאריך פרסום: 20/02/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6551. עמוד: 2989. שנה עברית: התשעג . צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 23/12/2012
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 17/07/2011

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 356-0257931 שינוי קווי בנין למבנים קיימים במרחב התכנון רכס הכרמל שינוי
תוכנית 356-0107151 שינוי קווי בנין למבנים קיימים במרחב התכנון רכס הכרמל כפיפות
תוכנית 356-0740217 שינוי קווי בנין למבנים קיימים במרחב התכנון רכס הכרמל כפיפות
תוכנית 356-0818732 שינוי קווי בנין למבנים קיימים במרחב התכנון רכס הכרמל כפיפות
תוכנית 356-0207779 שינוי קווי בנין למבנים קיימים במרחב התכנון רכס הכרמל כפיפות
תוכנית 356-0634337 שינוי קווי בנין למבנים קיימים במרחב התכנון רכס הכרמל כפיפות
תוכנית 356-0906453 שינוי קווי בנין למבנים קיימים במרחב התכנון רכס הכרמל כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5187 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 23/12/2012
פרוטוקול הורדה
5162 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 17/07/2011
פרוטוקול הורדה