יוש/ 1/ 509

מדרשה פני חבר

מטרת התוכנית


א. תיקון גבול אדמות המדינה על-פי המאושר על-ידי צוות קו כחול.
ב. ביטול ייעודים: אזור מגורים א', שטח ציבורי פתוח, דרך ואזור חקלאי למבנים ומוסדות ציבור ותיירות.
ג. קביעת הוראות ומגבלות בנייה לכל האזור.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית - מצב מוצע הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תכנית מאושרת מעודכנת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 14/02/2013
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 14/02/2013
החלטה בדיון באישור תכנית 17/10/2012
לא הוגשו התנגדויות 02/10/2012
פרסום להפקדה בעיתונים 02/08/2012 תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2012. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 30/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה 13/06/2012
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 20/02/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/03/2011
קבלת תכנית 16/01/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 509 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012010 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 17/10/2012
פרוטוקול הורדה
2012005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 13/06/2012
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 17/06/2014 הורדה