354-0097436

מרכז מסחרי ואולם אירועים - אלפירוז

מטרת התוכנית


הסדרת השימוש בקרקע על ידי ייעוד שטחים להקמת מרכז מסחרי , משרדים ואולם אירועים שישרת את הישוב ג'ת והישובים מסביב.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי ייעוד קרקע חקלאית למסחר ומשרדים ואולם אירועים ושטחים לצרכי ציבור
ב. יצירת בסיס חוקי לרישוי מבנים קיימים ללא היתר בניה.
ג. קביעת הוראות בניה לתכנית.

דברי הסבר


התכנית יזומה ע"י בעלי הקרקע , במטרה עיקרית שינוי ייעוד קרקע חקלאית למסחר , משרדים , אולם אירועים, דרך ושטחים לצרכי הציבור בגוש 8810 בחלקה 65 בהסכמת הבעלים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 1,353 מ"ר מ"ר +1,353 מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
הוראות בינוי הורדה
מצב מאושר הורדה
סביבה ונוף הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה הורדה
דרכים תנועה וחניה הורדה
סביבה ונוף הורדה
סביבה ונוף הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 13/02/2013 13 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/01/2013 13 5
קבלת תכנית 09/10/2012 10 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1009 תכנית מתאר מקומית ג'ת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 483 כפר באקה אל גרבייה שינוי
תוכנית ענ/ 475 שכונת "אלמרבעה" ג'ת כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 13/02/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה