יוש/ 13/ 219

בית אל

מטרת התוכנית


1. קביעת גבול בתחום המגרש המיועד למוסד חינוכי ובשטח המתוחם השלמת הוראות בנייה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 180 מ"ר מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 10/02/2013 תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2013. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2013. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2013. עיתון: אל-איאם.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 20/01/2013
החלטה בדיון באישור תכנית 17/01/2013
החלטה בדיון בהתנגדויות 17/12/2012
פרסום להפקדה בעיתונים 04/10/2012 תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2012. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2012. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון בהפקדה 15/08/2012
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 13/08/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/07/2012
קבלת תכנית 24/07/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 219 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 16/01/2013
פרוטוקול הורדה