חא/ מק/ 2011/ 19

הגדלת שטח לבנייני ציבור, מזרעה

מטרת התוכנית


א. איחוד וחלוקה בהסכמה לשטח לבניינ ציבור, מגורים ודרכים.

עיקרי הוראותיה


א. איחוד וחלוקה בהסכמה לשטח מבני ציבור, מגורים ודרך לפי סעיף 62 א(א)1.
ב. הגדלת שטחי ציבור לפי תכנית ג/ 2315 לפי סעיף 62 א (א)3.
ג. שינוי קו בניין הקבוע בתכנית למבני ציבור לפי סעיף 62א(א)4.

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/02/2013 תאריך פרסום: 05/02/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6543. עמוד: 2644. שנה עברית: התשעג . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 12/03/2012
פרסום להפקדה ברשומות 16/01/2012 תאריך פרסום: 16/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6361. עמוד: 1990. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 23/12/2011 תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 2315 תכנון השטח במטרה לקבוע חלוקה למגרשים, מזרעה שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 20958 הגדלת שטח לבנייני ציבור, מזרעה שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 12/03/2012
פרוטוקול הורדה