מש/ מק/ 8/ 1/ 130

ביראלסיכה מזרח- הקטנת קווי בניין

מטרת התוכנית


הקטנת קווי בנייה.

עיקרי הוראותיה


א. הקטנת קווי בנייה.
ב. יצירת בסיס חוקי לרישוי בניינים קיימים ללא היתר.
ג. שינוי הוראות בנייה.

מקום התוכנית


שכונת אבו יאסין

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/02/2013 תאריך פרסום: 05/02/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6543. עמוד: 2640. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 02/12/2010 תאריך פרסום: 02/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6167. עמוד: 1349. שנה עברית: התשעא . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הצ/ במ/ 8/ 1/ 1001 ביר אל - סיכה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 26/02/2014
פרוטוקול הורדה
2011013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 28/02/2011
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור ע"י הועדה המקומית באישור השר 26/02/2014 הורדה