ג/ 16804

רה - תכנון והרחבת ישוב כפרי קהילתי , נס עמים

מטרת התוכנית


א. הרחבת הישוב נס עמים והקמת שכונה קהילתית כך שתכלול 137 יח"ד.
ב. קביעת הוראות בניה, פיתוח שטח, טיפול נופי וגינון.
ג. קביעת שטחים למגורים א'3 , מבנים ומוסדות ציבור ותיירות, ספורט ונופש,משרדים,מתקנים הנדסיים ויעודים אחרים.

עיקרי הוראותיה


שינוי ייעוד קרקע.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה - קביעת צפיפות , מרווח בניה , גובה בניינים .
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .
קביעת שלבים , ההתניות לביצוע.
קביעת הנחיות סביבתיות .
התווית דרכים .
קביעת הוראות לפיתוח השטח (דרכים , ביוב , ניקוז , תקשורת , חשמל וכו' ).

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 125 חדר חדר חדר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 8,543 מ"ר +4,000 מ"ר מ"ר
מבני ציבור (מ"ר) 7,018 מ"ר +2,000 מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 137 יח"ד +50 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 27,428 מ"ר +5,760 מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 17,592 מ"ר +12,000 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 31/01/2013 תאריך פרסום: 31/01/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6542. עמוד: 2580. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 18/01/2013 תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2013. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2013. עיתון: אל-סינארה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 16/01/2013
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 09/01/2013
החלטה בדיון באישור תכנית 11/07/2011
לא הוגשו התנגדויות 20/03/2011
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 28/02/2011
פרסום להפקדה ברשומות 23/02/2011 תאריך פרסום: 23/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6203. עמוד: 2701. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 14/01/2011 תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2011. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 07/01/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 30/12/2010
החלטה בדיון בוולק"ח 01/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה 26/07/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/03/2007
קבלת תכנית 11/01/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 11043 יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשר שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13617 אתר כרייה וטיפול בפסולת גושית, לוחמי הגיטאות שינוי צפייה
תוכנית ג/ 1733 נס עמים שינוי
תוכנית ג/ 2244 נס עמים שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 201-0931634 רה - תכנון והרחבת ישוב כפרי קהילתי , נס עמים שינוי
תוכנית 201-0329854 רה - תכנון והרחבת ישוב כפרי קהילתי , נס עמים כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 13/11/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 12/06/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 11/07/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
547 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 07/12/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2009010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 31/08/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
541 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 01/06/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
537 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 02/02/2009
פרוטוקול הורדה
284 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 05/01/2009
פרוטוקול הורדה
2008012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 16/06/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 05/05/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
525 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 04/02/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
271 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 07/01/2008
פרוטוקול הורדה
2007004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים 26/07/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 09/01/2013 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 09/01/2013 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 02/01/2011 הורדה