תמא/ 37/ ב/ 5/ 1

חיבור אזור התעשיה ציפורית למערכת הולכת הגז הטבעי

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז דו"ח ניקוז הורדה
נספח כללי/אחר נספח שיקום הורדה
נספח/ הוראות בינוי קטע 3-4 הורדה
נספח/ הוראות בינוי קטע 1-2 הורדה
נספחים מאושרים נספח סביבתי הורדה
נספחים מאושרים סקר סיכונים הורדה
נספחים מאושרים נספח גז - לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז נספח ניקוז הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
תשריט ממ"ג - dwg הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קומפילציה כוללת לשינויים לתכנית - shp (לא סטטוטורי) קומפילציית מערכת הולכת הגז הטבעי - שירות מפה מקוון (web-service) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 02/01/2013 תאריך פרסום: 02/01/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6525. עמוד: 2004. שנה עברית: התשעג . צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 14/10/2012
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית 14/10/2012 תאריך ישיבה: 14/10/2012. מס' ישיבה: 5148. מס' ישיבה: 5148.
המלצה לממשלה לאישור תכנית 04/09/2012
התקבלו הערות / תגובות 01/09/2012
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 29/08/2012 תאריך פרסום: 29/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6465. עמוד: 6121. שנה עברית: התשעב . צפייה
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 27/07/2012 תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: עיתון יומי א.
העברה להערות / תגובות 18/07/2012
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות 05/06/2012
החלטה בדיון בהסמכת ועדת משנה 05/06/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 37/ ב תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי צפוני שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 257-0588475 חיבור אזור התעשיה ציפורית למערכת הולכת הגז הטבעי אישור ע"פ תמ"א
תוכנית 212-0497263 חיבור אזור התעשיה ציפורית למערכת הולכת הגז הטבעי כפיפות
תוכנית ג/ 20521 חיבור אזור התעשיה ציפורית למערכת הולכת הגז הטבעי כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 19806 חיבור אזור התעשיה ציפורית למערכת הולכת הגז הטבעי כפיפות צפייה
תוכנית 257-0253054 חיבור אזור התעשיה ציפורית למערכת הולכת הגז הטבעי כפיפות
תוכנית 212-0596874 חיבור אזור התעשיה ציפורית למערכת הולכת הגז הטבעי כפיפות
תוכנית 257-0610980 חיבור אזור התעשיה ציפורית למערכת הולכת הגז הטבעי כפיפות
תוכנית 212-0962142 חיבור אזור התעשיה ציפורית למערכת הולכת הגז הטבעי כפיפות
תוכנית 257-0728295 חיבור אזור התעשיה ציפורית למערכת הולכת הגז הטבעי כפיפות
תוכנית 212-1124890 חיבור אזור התעשיה ציפורית למערכת הולכת הגז הטבעי כפיפות
תוכנית ג/ 22516 חיבור אזור התעשיה ציפורית למערכת הולכת הגז הטבעי אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית צפ/ רשגז/ תע/ 7 - 1 חיבור אזור התעשיה ציפורית למערכת הולכת הגז הטבעי היתר בניה
תוכנית צפ/ רשגז/ תע/ 7ישן חיבור אזור התעשיה ציפורית למערכת הולכת הגז הטבעי היתר בניה
תוכנית תתל/ 63/ ב חיבור אזור התעשיה ציפורית למערכת הולכת הגז הטבעי ללא שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
791 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 29/10/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
548 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 04/09/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 03/09/2012
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 03/09/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 03/09/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
547 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 03/07/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
545 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 05/06/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
480 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 14/02/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 09/08/2012 הורדה
פרסום נוסח אישור ברשומות 28/01/2013 הורדה