258-0799304

שינוי יעוד למסחר משרדים ומגורים - מעיליא

מטרת התוכנית


שינוי יעוד ממגורים למסחר משרדים ומגורים שינוי קוו בניין לפי הקיים בתשריט והגדלת אחוזי בניה
הגדלת יח"ד מ4 יח"ד ל' 6 יח"ד.
הגדלת תכסית מ'36% ל' 60%.
הגדלת אחוזי בניה מ' 144% ל' 160%

עיקרי הוראותיה


שינוי ייעוד ממגורים למסחר ומגורים .
שינוי קווי בניין כפי שמצויין בתשריט
שינוי תכסית מ %36 ל 60%.
הגדלת אחוזי בניה מ' 144% ל' 160%

דברי הסבר


שינוי יעוד ממגורים למסחר משרדים ומגורים שינוי קוו בניין לפי הקיים בתשריט והגדלת אחוזי בניה
הגדלת יח"ד מ4 יח"ד ל' 6 יח"ד.
הגדלת תכסית מ'36% ל' 60%.
הגדלת אחוזי בניה מ' 144% ל' 160%

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 6 יח"ד +12 יח"ד -6 יח"ד מגורים במצב מאושר לפי 4 יח"ד למגרשים של 400 מ"ר, ללא ציון צפיפות לדונם
מגורים (מ"ר) 727 מ"ר +1,453 מ"ר -726 מ"ר
מסחר (מ"ר) 606 מ"ר מ"ר +606 מ"ר לפי 50% עיקרי למסחר
תעסוקה (מ"ר) 315 מ"ר מ"ר +315 מ"ר לפי 26% עיקרי לתעסוקה

מקום התוכנית


רח' נוטרדאם ,שכונה מערבית

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי תכנית בינוי הורדה
דרכים תנועה וחניה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת לעניין סמכות חתומה הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת איכות סביבה הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר שינוי בין גרסאות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
קבלת תכנית 13/04/2022 6 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 13/04/2022 10 8

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6296 תכנית מתאר מעיליא שינוי צפייה