ג/ 18428

קרית חינוך בוקעתא

מטרת התוכנית


הקמת קריית חינוך - בכפר בוקעאתא
אישור ולנת"ע לבניה בגובה מעל 4 מ' באזור שימור חזותי (11.10.11)

עיקרי הוראותיה


הגדרת יעוד שטחים למבנים ולמוסדות חינוך
הסדרת מערכת הדרכים , שבילים וחניות
קביעת ופירוט התכליות המותרות בכל יעוד קרקע
קביעת זכויות/ מגבלות והראות למתן היתרי בניה, והנחיות עיצוב אדרכילי

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 7,900 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 30/12/2012 תאריך פרסום: 30/12/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6520. עמוד: 1898. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 07/12/2012 תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 13/11/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 12/11/2012
החלטה בדיון באישור תכנית 30/05/2012
לא הוגשו התנגדויות 22/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות 21/05/2012 תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4187. שנה עברית: התשעב . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 17/05/2012
פרסום להפקדה בעיתונים 23/03/2012 תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 22/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 07/03/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית 11/10/2011
החלטה בדיון בהפקדה 25/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/10/2009
קבלת תכנית 24/09/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 5 תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 6121 מהווה שינוי לתכנית מתאר מס' 350 שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0732628 קרית חינוך בוקעתא שינוי
תוכנית 256-0824573 קרית חינוך בוקעתא החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 30/05/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 16/01/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 16/01/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
470 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 11/10/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 07/06/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 25/01/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 04/01/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 13/11/2012 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 07/03/2012 הורדה