ק/ 3535

שינוי הוראות וזכויות בניה

מטרת התוכנית


שינוי הוראות וזכויות בניה.

עיקרי הוראותיה


תוספת 235 מ"ר שטח עיקרי זכויות בניה למגורים.
תוספת יח"ד אחת סה"כ 3 יח"ד.
שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.
שינוי התכסית ל- 55% .
קביעת הוראות בניה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 3 יח"ד +2 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 560 מ"ר +324 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


שכונה: מערבית

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
מסמכים
תצהירים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 30/12/2012 תאריך פרסום: 30/12/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6520. עמוד: 1888. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 21/12/2012 תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 10/12/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 28/11/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 01/09/2011
פרסום להפקדה ברשומות 21/07/2011 תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5660. שנה עברית: התשעא . צפייה
לא הוגשו התנגדויות 20/07/2011
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/06/2011
פרסום להפקדה בעיתונים 20/05/2011 תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 08/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 01/05/2011
החלטה בדיון בהפקדה 29/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/10/2010
קבלת תכנית 06/09/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה
תוכנית אפ/ 1000 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 29/11/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 29/11/2012 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 01/05/2011 הורדה