תממ/ 2/ 9/ 2

תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי

מטרת התוכנית


הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי:
א) התאמת אזור תעסוקה מרחבי עפ"י מצב קיים.
ב) הגדלת שטח הישוב אבו סנאן.
ג) הגדלת שטח הישוב כפר יאסיף.
ד) הגדלת שטח הישוב ירכא.
ה) הגדלת שטח הישוב ג'וליס.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 17/12/2012 תאריך פרסום: 17/12/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6514. עמוד: 1592. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 30/11/2012 תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון בהתנגדויות 21/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות 24/04/2012 תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3513. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 30/03/2012 תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2012. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 10/06/2011
החלטה בדיון בהפקדה 09/03/2010
החלטה בדיון בהסמכת ועדת משנה 02/02/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/12/2009
קבלת תכנית 19/07/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 252-0594564 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית 252-0445940 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית 252-0445908 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית 252-0445916 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית 252-0603464 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית 252-0445924 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית 252-0610592 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית 252-0445932 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית תמל/ 1097 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי שינוי
תוכנית תממ/ 2/ 9/ 24 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20147 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי כפיפות
תוכנית 252-0917542 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי כפיפות
תוכנית 252-0233478 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי כפיפות
תוכנית 252-0825752 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי כפיפות
תוכנית 252-0761619 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי כפיפות
תוכנית 252-0587543 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי כפיפות
תוכנית 252-0306381 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי כפיפות
תוכנית 252-0660183 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי כפיפות
תוכנית 252-0926295 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי כפיפות
תוכנית 251-0703215 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי כפיפות
תוכנית 252-0915322 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי כפיפות
תוכנית 252-0395293 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי כפיפות
תוכנית 252-0552406 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי כפיפות
תוכנית 252-0782862 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי כפיפות
תוכנית 252-0868430 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי כפיפות
תוכנית 252-0798660 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי כפיפות
תוכנית 252-1144286 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי כפיפות
תוכנית 252-0638858 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי כפיפות
תוכנית 252-1039205 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי כפיפות
תוכנית 252-1012491 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי כפיפות
תוכנית 252-1069921 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי כפיפות
תוכנית 252-1125350 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי כפיפות צפייה
תוכנית 252-0917534 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית 252-0493635 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית 252-0225078 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית 252-0237396 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית 252-0495291 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית 252-0305052 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית 252-0305508 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית 252-1165695 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית ג/ 21710 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ צפייה
תוכנית 252-0826321 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית 252-0673384 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית 252-0505024 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית 252-0938985 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית ג/ 21161 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ צפייה
תוכנית 252-0748236 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית 252-0941724 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית 252-0583807 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית 252-0610634 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית 252-0780627 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי ללא שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
494 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 21/08/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
477 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 17/01/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 22/08/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
447 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 11/01/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 29/11/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
421 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 09/02/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
517 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 02/02/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תמ"מ / מיוחדת 28/11/2012 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית מתאר מחוזית –תמ"מ 07/11/2012 הורדה
פרסום נוסח אישור בעיתונים 27/12/2012 הורדה
פרסום נוסח אישור ברשומות 20/12/2012 הורדה