הל/ 591

חלוקה של מגרש ותוספת 2 יח"ד , קרית טלז- סטון , קרית יערים

מטרת התוכנית


חלוקת מגרש , הוספת אחוזי בניה ותוספת של שתי יחידות דיור

עיקרי הוראותיה


א. חלוקה חדשה של מגרש 96 ג' שעפ"י תכנית מי/ 636 לשני מגרשים , לפי תשריט .
ב. תוספת אחוזי בניה עבור שני המגרשים החדשים .
ג. תוספת 2 יחידות דיור .
ד. קביעת קווי בנין .
ה. קביעת תנאים להוצאת היתר בניה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 3 יח"ד +1 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 644 מ"ר +322 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


קרית טלז סטון , קרית יערים
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
מסמכים
תצהירים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 30/11/2012 תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 01/11/2012 תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 677. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 16/10/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 14/10/2012
החלטה בדיון באישור תכנית 04/03/2012
לא הוגשו התנגדויות 04/03/2012
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/12/2011
פרסום להפקדה ברשומות 19/12/2011 תאריך פרסום: 19/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6345. עמוד: 1536. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 16/12/2011 תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 15/11/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 15/11/2011
החלטה בדיון בהפקדה 12/12/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/09/2010
קבלת תכנית 23/02/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מי/ 232/ א איחוד וחלוקה מחדש - קרית טלסטון. שינוי
תוכנית מי/ 636 איחוד וחלוקה מחדש. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 152-1151653 חלוקה של מגרש ותוספת 2 יח"ד , קרית טלז- סטון , קרית יערים החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 04/03/2012
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010026 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 12/12/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 16/10/2012 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 15/11/2011 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 16/10/2012 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 15/11/2011 הורדה