מ/ 407/ חכ/ 900/ ש/ 1404

פארק אלונה - יערות ושמורות אלונה

מטרת התוכנית


הקמת פארק מרחבי של שטחים פתוחים שיקרא "פארק אלונה", ושיכלול שטחים חקלאיים, יערות, שמורות טבע ונוף. זאת למען: שמירת ערכי טבע, נוף וסביבה, מורשת והיערות, יצירת תשתית לנופש אקסטנסיבי בחיק הטבע, ושמירת הערכים החקלאיים.
התכנית מהווה פרוט ודיוק ליערות על פי תמ"א 22 ולשמורות טבע ונוף על פי תמ"א 8.

עיקרי הוראותיה


- יעוד שטחים לחקלאות, ליערות, לשמורות טבע ונוף בהתאמה למאפייני השטח והמצב הקיים בפועל, ובין היתר על ידי: שינוי יעוד משמורות נוף בתמ"א 8, מיער טבעי לשימור בתמ"א 22
(בהתאם לסעיף 13 בתמ"א 22/4) ומאזור חקלאי, ליעוד של שמורת טבע.
- שינוי יעוד שטח חקלאי ל"יער טבעי לשימור", ול"יער טבעי לטיפוח" לצורך דיוק תמ"א 22.
- קביעת הוראות בעניין דרכים ונגישות.
- קביעת הוראות לשמורות טבע ונוף, לסוגי היערות השונים ולאיזורים חקלאיים.
- קביעת הוראות שיאפשרו פיתוח מערכת אקסטנסיבית קולטת קהל, הכוללת דרכים לטיילות
ונופש, חניונים ומצפורים.
- קביעת הוראות לשימור, שחזור ופיתוח אתרי העתיקות.
- קביעת הוראות בדבר צמצום ומניעת מפגעים בפיתוח תשתיות הנדסיות.
- קביעת הוראות, הנחיות ומגבלות להוצאת היתרי בניה.

מקום התוכנית


ממזרח לזכרון יעקב, מדרום לבת שלמה, ממערב לגבעת נילי

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 19/11/2012 תאריך פרסום: 19/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6499. עמוד: 976. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 18/11/2012 תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 01/11/2012
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 17/10/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 29/08/2012
החלטה בדיון בוולק"ח 05/12/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות 20/09/2011
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 11/05/2011
פרסום להפקדה ברשומות 08/05/2011 תאריך פרסום: 08/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6233. עמוד: 4076. שנה עברית: התשעא . צפייה
הוגשו התנגדויות 17/04/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 06/04/2011
פרסום להפקדה בעיתונים 25/03/2011 תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 13/03/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 06/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה 09/09/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/03/2009
קבלת תכנית 24/09/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 10/ ג/ 2 תמא חלקית לתחנות כח ורשת חשמל - מעבר לקווי חשמל ראשיים שפייה - צומת קסם כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 פירוט צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית תמא/ 31/ א/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה, לפיתוח ולקליטת עליה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 31/ א/ 18 תכנית מתאר ארצית 31-שינוי מס' א18-דרך מס' 6 בקטע מס' 65 ועד דרך מס' 70 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. פירוט צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 5 תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור פירוט צפייה
תוכנית תמא/ 37/ ב תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי צפוני כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 8 תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף- הוחלפה בתמא/ 1 פירוט
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי
תוכנית ג/ 574 שמורת טבע - הר חורשן כפיפות צפייה
תוכנית מ/ 13 מפעל המוביל הראשי - קטע ב' כפיפות
תוכנית משח/ 42 אדמות רמות מנשה, דליה והסביבה שינוי צפייה
תוכנית ש/ 11 תכנית מתאר זכרון יעקב שינוי
תוכנית ש/ 30 שמורת טבע בוריקה כפיפות צפייה
תוכנית ש/ 35 שמורת טבע - הר חורשן כפיפות צפייה
תוכנית משח/ 1/ א מושב אביאל שינוי צפייה
תוכנית משח/ 43 בת שלמה והסביבה. שינוי צפייה
תוכנית ש/ 1130 שטחים חקלאיים ושטחים פתוחים בתחום השיפוט של המועצה המקומית זכרון יעקב שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 353-0332429 פארק אלונה - יערות ושמורות אלונה שינוי
תוכנית 351-0276949 פארק אלונה - יערות ושמורות אלונה כפיפות
תוכנית 303-0260034 פארק אלונה - יערות ושמורות אלונה כפיפות
תוכנית ש/ חפ/ מ/ 407/ חכ/ 900/ ב פארק אלונה - יערות ושמורות אלונה אכרזת גן לאומי/שמורת טבע
תוכנית ש/ חפ/ מ/ 407/ חכ/ 900/ א פארק אלונה - יערות ושמורות אלונה אכרזת גן לאומי/שמורת טבע
תוכנית בגצ/ חי/ 18/ 278 פארק אלונה - יערות ושמורות אלונה עתירה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
154 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 30/04/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
318 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 05/12/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2011013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 20/09/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 14/06/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
136 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 19/11/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2009015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 08/09/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 12/09/2012 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 30/10/2012 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 09/03/2011 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבישר נורית מזכירת מושב עמיקם
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורית כפרי כהן
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אריה שרון המועצה האזורית "אלונה"
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אריה גוטמן
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דקל יואב מקורות מרחב הצפון
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הימנותא בע"מ חפץ אלכס
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כהן אסף משרד התשתיות הלאומיות - רשות הגז הטבעי
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאור שרון יושב ראש האגודה החקלאית מושב עמיקם
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד מאיר כהן ב"כ תעשית אבן וסיד בע"מ
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד סמדר בן-דור ב"כ המתנגדים
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו'ד מוחמד סולימאן אגבריה בנין הדואר
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עופר אוליה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קרניאל ישראל יו"ר הקואופרטיב החקלאי
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוזן גורי וערן