הל/ 564

הקמת מבנה מגורים חדש עבור 8 יח"ד , קרית יערים , רח' גורדון

מטרת התוכנית


הקמת מבנה מגורים אחד על שתי חלקות, עם פתרון חניה כולל עבור 8 יחידות.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד ממגורים 30% למגורים ב'.
2. תוספת 6 יח"ד, סה"כ 8 יח"ד.
3. בניית 2 בנייני מגורים חדשים עם מרתף חניה משותף .
4. קביעת מספר קומות על 3 קומות מעל כניסה קובעת + 2 קומות מתחת לכניסה קובעת .
5. תוספת זכויות בהיקף של 3,225 מ"ר (כולל שטחי חנייה תת קרקעיים). סה"כ היקף בניה בתחום התוכנית: 1,700 מ"ר עיקרי, 375 מ"ר שירות + 950 מ"ר שירות לחניה .
6. קביעת קווי בניין, כאמור.
7. קביעת מפלסי כניסה.
8. קביעת הוראות להוצאת היתר בניה.
9. קביעת הוראות לשימור ועקירת עצים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 8 יח"ד +2 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,700 מ"ר +302 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
מסמכים
תצהירים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 01/11/2012 תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 677. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 28/09/2012 תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 12/09/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 04/09/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות 09/08/2012
הוגשו התנגדויות 01/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות 25/03/2012 תאריך פרסום: 25/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6396. עמוד: 3228. שנה עברית: התשעב . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 28/02/2012
פרסום להפקדה בעיתונים 13/01/2012 תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2012. עיתון: מעריב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/12/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 26/12/2011
החלטה בדיון בהפקדה 15/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/11/2008
קבלת תכנית 03/02/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מי/ 106 הקמת מוסדות חנוך ושכונת מגורים - קרית יערים. שינוי
תוכנית מי/ 232 שינוי יעוד חלקה - קרית יערים. שינוי צפייה
תוכנית מי/ 232/ א איחוד וחלוקה מחדש - קרית טלסטון. שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 05/07/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 01/07/2012
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 15/03/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 09/09/2012 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 26/12/2011 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 09/09/2012 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 26/12/2011 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהם רוזנטל הרי יהודה, ת.ד 101 מיקוד 90840 הורדה