ג/ 8669

שינוי שטח חקלאי לאזור מגורים.

מטרת התוכנית


שינוי שטח חקלאי לאזור מגורים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: מג'דל שמס

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום תכנית לדחייה ברשומות 23/10/2012 תאריך פרסום: 23/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6486. עמוד: 492. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 04/09/2012
החלטה בדיון באישור תכנית 29/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות 18/06/1996 תאריך פרסום: 18/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4419. עמוד: 3616. שנה עברית: התשנו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 12/05/1996 תאריך פרסום בעיתון: 12/05/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 14/03/1996
החלטה בדיון בהפקדה 12/04/1995
קבלת תכנית 18/10/1994

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 שינוי שטח חקלאי לאזור מגורים. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 29/07/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית 14/08/2012 הורדה