תמא/ 37/ 1

תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי

מטרת התוכנית


עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
קומפילציה כוללת לשינויים לתכנית - shp (לא סטטוטורי) קומפילציית מערכת הולכת הגז הטבעי - שירות מפה מקוון (web-service) הורדה
מסמכים
נוסח הוראות משולב - לא סטטוטורי תמ"א 37 - הוראות נוסח משולב הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 17/10/2012 תאריך פרסום: 17/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6482. עמוד: 250. שנה עברית: התשעג . צפייה
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית 20/09/2012 תאריך ישיבה: 20/09/2012. מס' ישיבה: 5116. מס' ישיבה: 5116.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 02/09/2012
המלצה לממשלה לאישור תכנית 03/04/2012
התקבלו הערות / תגובות 08/02/2012
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות 01/11/2011
העברה להערות / תגובות 01/11/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 37 תכנית מתאר ארצית לגז טבעי שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 254-0655225 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 553-0243857 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 553-0116335 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 456-0185876 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 409-0126235 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית ג/ 20521 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית 456-0176545 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית ג/ 18108 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית 603-0168781 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית ג/ 18445 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית 101-0119842 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית ג/ 21080 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית כ/ 461/ ב תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית ד/ 6/ 03/ 311 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית ג/ 20975 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית מ/ 422/ א תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית 204-0320556 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית מח/ 273 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 10/ 03/ 300 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 21137 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית 603-0184804 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית ג/ 22434 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית 651-0339135 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 202-0285338 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 304-0098590 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 202-0563312 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 254-0549923 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 603-0203364 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 603-0387118 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 10/ 02/ 100/ 78 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית 10/ 02/ 100/ 80 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית 456-0488262 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 634-0313155 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 603-0331314 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית זמ/ 573 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית 254-0305987 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 20/ מפ/ 1004 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 19/ 03/ 110/ 40 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 301-0063719 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 254-0538645 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 303-0965368 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 306-0544304 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 456-0153064 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית ג/ 21636 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית 621-0173385 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 254-0563593 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 307-0190496 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 624-0572842 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 699-0855239 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 632-0291153 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 607-0193185 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית תתל/ 55 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 656-0800623 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 656-0865238 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 302-0555490 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 553-0190975 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 302-0700096 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי כפיפות
תוכנית 7/ 03/ 486 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי אישור ע"פ תמ"א
תוכנית ג/ 21243 תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת גז טבעי אישור ע"פ תמ"א צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - רשות רישוי למתקני גז טבעי 17/04/2012
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
543 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 03/04/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
483 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 20/03/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 05/03/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
783 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 27/02/2012
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 20/02/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2012003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 14/02/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 13/02/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 06/02/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
539 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 01/11/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
537 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 13/09/2011
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
31 ועדה ארצית - תמ"א/ 37 -ועדת עורכים 11/02/2010
פרוטוקול הורדה
510 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 07/07/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 19/12/2011 הורדה
פרסום נוסח אישור ברשומות 28/10/2012 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הועדה המחוזית מחוז חיפה
2 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות ועדה מחוזית מחוז ת"א
3 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות ועדה מחוזית מחוז חיפה
4 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות ועדה מקומית מרחב הרצליה