מח/ מק/ 9858/ 10/ 3

שינוי קו בנין קדמי למבני המגורים , מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי קו בנין קדמי למבנה מגורים .

עיקרי הוראותיה


הקטנת קווי בניין קדמי מ-3 מטר ל-0 מטר.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 24/09/2012 תאריך פרסום: 24/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6476. עמוד: 76. שנה עברית: התשעג . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/04/2012
פרסום להפקדה ברשומות 16/01/2012 תאריך פרסום: 16/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6361. עמוד: 1992. שנה עברית: התשעב . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 16302 שינוי רוחב דרך מס' 17 , מג'דל שמס שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 01/04/2012
פרוטוקול הורדה