תמא/ 37/ א/ 2/ 7

רצועת צנרת גז טבעי, יבשתית וימית, באזור אשדוד

מטרת התוכנית


ייעוד שטח לרצועת צנרת גז טבעי ומתקנים נלווים, ביבשה ובים.

עיקרי הוראותיה


א. ייעוד שטחים לרצועת צנרת גז טבעי ומתקנים נלווים, בים וביבשה.
ב. קביעת מגבלות על שימושי הקרקע בתחום התכנית.
ג. קביעת הנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים והוראות לשיקום השטח, לאחר ההקמה.
ד. קביעת תנאים והנחיות להקמת צנרת ולחציית תשתיות.
ה. קביעת שטח בים לעירום עפר ושטח התארגנות יבשתי.
ו. קביעת הוראות בעניין העתקת מקטע של רצועה לתכנון של צנרת מי הזנה ולסילוק מי רכז לאתר התפלה.

דברי הסבר


בהתאם להנחיית רשות הגז הטבעי ומשרד האנרגיה, חברת נתג"ז מקדמת את הקמת צנרת הולכת גז טבעי בין תחנת הקבלה באשדוד לתחנת הקבלה באשקלון.
מטרת הפרויקט היא לאפשר את חיבור תחנת הכוח רוטנברג שתוסב מפחם לגז טבעי, הגברת אמינות מערכת ההולכה ע"י יצירת לולאה במערכת ההולכה ופתרון להגדלת הייצוא למצרים.
במסגרת קידום הפרויקט עלה הצורך בהרחבת רצועה מאושרת של הצנרת במקטע שבין תחנת הקבלה אשדוד לבין פיצול הרצועה הימית לכיוון אסדת תמר והרצועה הימית הצפונית.

מדובר במקטע שאורכו כ- 1.6 ק"מ ביבשה וכ- 9 ק"מ בים.

באזור אשדוד, ביציאה מתחנת הקבלה, התכנית מרחיבה את רצועת הגז בתחום היבשתי ב-20 מ', צפונית לרצועת הגז המאושרת מתוקף תמ"א 37/ א/ 2/ 2 לאורך מקטע של 1.6 ק"מ.
במקטע הימי התכנית מרחיבה את הרצועה המאושרת הקיימת מתוקף תמ"א 37/א/2 לרוחב כולל של כ- 350 מ' (תוספת של 200 מטר לערך) ולאורך של כ- 9 ק"מ, לטובת הסדרת קווי הגז הקיימים והנחת צנרת נוספת ברצועה. בנוסף, נקבע תחום איסור דיג ברוחב של 500 מ' מכל צד של הרצועה.

בשטח הימי של התכנית מסומן אזור עירום עפר זמני בשטח של כ- 413 דונם, לצורך ביצוע המקטע הימי.
בשטח היבשתי של התכנית מסומן שטח התארגנות זמני לצורך קידוח מעבר החוף ששטחו כ- 23 דונם.
בנוסף, התכנית כוללת תוספת שטח של כ- 515 מ"ר עבור רצועה לתכנון של צנרת מי הזנה ולסילוק מי רכז שטח שזהה לשטח שנגרע מרצועה לתכנון של צנרת זו לטובת הקמת צנרת גז טבעי לפי תכנית זו.

מקום התוכנית


תחנת הקבלה באשדוד, צפונית למתחם פז אשדוד ולנמל אשדוד החדש, לאורך רצועות תשתיות קיימות ומאושרות וכן בשטח הימי צפונית לנמל הקיים ודרומית לרצועה לתכנון של צנרת ההתפלה.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית מאושר הורדה
הוראות התכנית הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הוראות התכנית להפקדה הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט גליון 1 מאושר הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט גליון 2 מאושר הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
סביבה ונוף נספח נופי-סביבתי יבשתי הורדה
סביבה ונוף נספח סביבתי ימי הורדה
סביבה ונוף נספח סביבתי ימי- תשריטים הורדה
נספחים מופקדים נספח נופי סביבתי יבשתי להפקדה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר- ימי הורדה
מצב מאושר מצב מאושר- יבשתי הורדה
דברי הסבר דברי הסבר לישיבת המועצה הארצית שהתקיימה בתאריך 5.11.2019 הורדה
נספח כללי/אחר הוראות התכנית - חומר רקע לישיבת המועצה הארצית 5.10.2021 הורדה
נספח כללי/אחר החלטת ועדה מחוזית מחוז מרכז - רקע לישיבת המועצה הארצית 5.10.2021 הורדה
נספח כללי/אחר החלטת ועדה מחוזית מחוז דרום - חומר רקע לישיבת המועצה הארצית 5.10.2021 הורדה
נספח כללי/אחר חוות דעת המכון הביולוגי למקטע היבשתי הורדה
נספח כללי/אחר דוח סיור מקטע חופי של גיאוטבע הורדה
נספח כללי/אחר חוות דעת המכון הגיאולוגי על תסקיר השפעה על הסביבה הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות מסמך סביבתי ימי קובץ מיפוי מאושר הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות נספח סביבתי ימי מאושר הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות מסמך נופי סביבתי יבשתי מאושר הורדה
נספחים מופקדים נספח סביבתי ימי תשריטים להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח סביבתי ימי להפקדה הורדה
חוות דעת
חוות דעת חוות דעת הגנ"ס לנספח נופי סביבתי יבשתי וימי הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
תכתובת
תכתובות מצגת שהוצגה בישיבת המועצה הארצית בתא הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה במועצה הארצית -1.6.2021 הורדה
תכתובות פרסום ברשומות 10425- 10.4.22 הורדה
תכתובות החלטת ממשלה לאישור התמ"א 10.3.2022 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 10/04/2022 26 14
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 10/04/2022 26 14
פרסום לאישור ברשומות 10/04/2022 תאריך פרסום: 10/04/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10425. עמוד: 6812. שנה עברית: התשפב . 26 14 צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 10/03/2022 26 14
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית 10/03/2022 תאריך ישיבה: 10/03/2022. מס' ישיבה: 1260. מס' ישיבה: 1260. 26 14
המלצה לממשלה לאישור תכנית 05/10/2021 24 14
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות 01/06/2021 17 11
העברה להערות / תגובות 01/06/2021 17 11
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א 05/11/2019 26 14

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 13/ ב/ 2/ 1 נמל אשדוד - הרחבת הנמל צפונה שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 37/ 3/ ב תכנית מתאר ארצית לרצועת תשתיות משולבת ומתקנים - מקטע אשל הנשיא - יסודות שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 37/ א/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת למערכת הולכה מכלול ימי שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 37/ א/ 2/ 1 שינוי 1 לתמא 37 תמא חלקית מפורטת לחיבור קידוחי הגז בים ליבשה ליד אשדוד קטע 1 שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 37/ א/ 2/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי תחנת קבלה אשדוד שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
660 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 05/10/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 09/08/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 02/08/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2021026 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 02/08/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
655 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 01/06/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
169 ועדה ארצית - הועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחוף) 26/05/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
654 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 04/05/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
634 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 05/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה