23/ 02/ 101/ 25

מפעל ופרג'ט אופקים

מטרת התוכנית


איחוד שלושה מגרשים למגרש אחד ושינוי בזכויות ומגבלות בניה במפעל וופרג'ט.

עיקרי הוראותיה


- שינוי בהנחיות, זכויות ומגבלות בניה.
- שינוי קווי בנין.
- שינוי יעוד מאזור מלאכה ותעשיה זעירה לתעשיה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 13,705.65 מ"ר +12,456.5 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


אזור תעשיה צפון מזרח אופקים
רחוב: אפיקים בנגב, חנית קיקוס

קואורדינטה X 164,725
קואורדינטה Y 581,150

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 12/08/2012
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 12/08/2012
פרסום לאישור ברשומות 09/08/2012 תאריך פרסום: 09/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6458. עמוד: 5748. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 21/06/2012 תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 03/06/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 29/05/2012
החלטה בדיון באישור תכנית 27/02/2012
לא הוגשו התנגדויות 22/02/2012
פרסום להפקדה בעיתונים 20/12/2011 תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 09/11/2011
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 03/10/2011
פרסום להפקדה ברשומות 26/09/2011 תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6790. שנה עברית: התשעא . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 03/08/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 03/08/2011
החלטה בדיון בהפקדה 01/02/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 14/12/2008
קבלת תכנית 03/11/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תתל/ 4/ 14 מסילת אשקלון באר שבע בקטע: אופקים- באר שבע כפיפות צפייה
תוכנית 23/ 02/ 101/ 8 אזור תעשיה צפון - מזרח שינוי צפייה
תוכנית 23/ בת/ 45 אזור תעשיה צפון - אופקים. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 601-0451708 מפעל ופרג'ט אופקים שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 27/02/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 01/02/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 03/06/2012 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 03/08/2011 הורדה