ג/ 19426

שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה מגדל שמס

מטרת התוכנית


יעוד שטח לתעשיה ומסחר

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח משולב תעשיה ומסחר
קביעת הוראות למתן היתרי בניה

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 5,198.5 מ"ר מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 16/07/2012 תאריך פרסום: 16/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6446. עמוד: 5328. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 15/06/2012 תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 04/06/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 23/05/2012
החלטה בדיון באישור תכנית 30/04/2012
לא הוגשו התנגדויות 16/02/2012
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות 26/01/2012 תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2307. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 16/12/2011 תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/12/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 04/12/2011
החלטה בדיון בהפקדה 20/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/04/2011
קבלת תכנית 16/02/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21741 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה מגדל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19849 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה מגדל שמס שינוי צפייה
תוכנית 256-0419291 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה מגדל שמס שינוי
תוכנית 256-0643924 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה מגדל שמס החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 30/04/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 20/07/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 03/06/2012 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 07/12/2011 הורדה