הר/ 2014

קביעת מגרשי מגורים-רח' הנוריות

מטרת התוכנית


עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הכנת תכנית ברשומות 11/07/2012 תאריך פרסום: 11/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6444. עמוד: 5206. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 29/06/2012 תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 29/06/2009

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הר/ 0322/ 92004 קביעת מגרשי מגורים-רח' הנוריות ערר על
תוכנית בלמ/ הר/ 0323/ 92007 קביעת מגרשי מגורים-רח' הנוריות ערר על
תוכנית הר/ 0222/ 82036 קביעת מגרשי מגורים-רח' הנוריות ערר על
תוכנית הר/ 1121/ 82201 קביעת מגרשי מגורים-רח' הנוריות ערר על
תוכנית הר/ 0319/ 8073 קביעת מגרשי מגורים-רח' הנוריות ערר על
תוכנית הר/ 0522/ 92007 קביעת מגרשי מגורים-רח' הנוריות ערר על
תוכנית הר/ 0222/ 92003 קביעת מגרשי מגורים-רח' הנוריות ערר על
תוכנית הר/ 0922/ 82173 קביעת מגרשי מגורים-רח' הנוריות ערר על

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
825 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 03/08/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
785 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 30/04/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
753 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 29/06/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 06/06/2012 הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 01/11/2009 הורדה