ג/ 19699

הגדלת אחוזי הבניה לשטח המסחרי במזרעה

מטרת התוכנית


הגדלת אחוזי הבניה בשטח המסחרי בלבד ותוספת גובה

עיקרי הוראותיה


הגדלת אחוזי הבניה בשטח המסחרי במגרש 17/1 בלבד

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) 7,250 מ"ר +5,750 מ"ר מ"ר

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 30/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/12/2011
קבלת תכנית 06/07/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13161 תכנית מתאר מזרעה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 30/05/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה