מש/ 8/ 1/ 118/ א

ימה - שכונת נאסר

מטרת התוכנית


שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים א'.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים א'.
2. קביעת הוראות בניה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 4 יח"ד יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


מזרח ימה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 14/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 04/03/2012
קבלת תכנית 21/11/2011

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 14/05/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה