מח/ מק/ 9858/ 11/ 10

שינוי בקווי בנין במגרש מס' 1207, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי בקווי בנין במגרש מס' 1207,

עיקרי הוראותיה


שינוי בקווי בנין במגרש מס' 1207,

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 10/05/2012 תאריך פרסום: 10/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6413. עמוד: 3901. שנה עברית: התשעב . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/04/2012
פרסום להפקדה ברשומות 16/01/2012 תאריך פרסום: 16/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6361. עמוד: 1992. שנה עברית: התשעב . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 01/04/2012
פרוטוקול הורדה