ממ/ 9001/ 3

ביטול זכויות לבריכה ומרתף ברח' דן 21

מטרת התוכנית


ביטול זכויות בניה לבריכת שחייה ומרתף.

עיקרי הוראותיה


כל הוראות הבניה לפי תוכניות מאושרות המצוינות בסעיף 1.6 פרט ל- ממ/ 9001/ 1 בעניין ברכת שחיה וממ/ 9001 בעניין המרתף.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 250 מ"ר +250 מ"ר מ"ר

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 10/12/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 05/11/2012
קבלת תכנית 22/02/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ממ/ 9001 שינוי תוכניות מאושרות שד / 1002 / 2,שד / 1002 / 8,שד / 1002 / 7א כוכב יאיר. שינוי צפייה
תוכנית ממ/ 9001/ 1 בניית בריכות שחיה פרטיות בכל שטחי המגורים. שינוי צפייה
תוכנית ממ/ מק/ 9001/ 2 שינוי הוראות בינוי , בטול המגבלה בדבר חומרי בניה והוספת הנחיות לקירוי חניות שינוי צפייה
תוכנית ממ/ שד/ 1002/ 2 שינוי
תוכנית ממ/ שד/ 1002/ 7/ א שינוי
תוכנית תרשצ/ 12/ 92/ 3 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 10/12/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה