ענ/ 1212

שינוי יעוד קרקע מחקלאי למסחר משרדים ומגורים

מטרת התוכנית


שינוי יעוד קרקע מחקלאי למסחר משרדים ומגורים.

עיקרי הוראותיה


- שינוי יעוד קרקע מחקלאי למסחר משרדים ומגורים, מבנה מסחרי, משרדים ומגורים משולב הכולל כ- 3 קומות מעל קומת חנייה.
- קביעת הנחיות והוראות לפיתוח ולבניה.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 28/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/03/2012
קבלת תכנית 21/08/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 565/ א שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 28/03/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה