16/ 03/ 188

ישוב קהילתי -גבעות להב

מטרת התוכנית


ליצור מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ומרכז איזורי ובכלל זה:
1. מגורים.
2. מסחר.
3. שטחים ציבוריים פתוחים.
4. שטחים לבנייני ציבור.
5. התווית דרכים חדשות, שבילים להולכי רכל, חניות.
6. שטח מרכז המועצה האזורית.
7. שטח למתקנים הנדסיים ולשירותים שכונתיים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 31/12/1984 תאריך פרסום: 31/12/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3143. עמוד: 923. שנה עברית: התשמה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 24/10/1984 תאריך פרסום בעיתון: 24/10/1984. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/1984.
החלטה בדיון באישור תכנית 26/07/1982
פרסום להפקדה ברשומות 01/04/1982 תאריך פרסום: 01/04/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2799. עמוד: 1466. שנה עברית: התשמב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 07/03/1982 תאריך פרסום בעיתון: 07/03/1982. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/1982.
החלטה בדיון בהפקדה 01/03/1982
קבלת תכנית 16/02/1982

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 16/ 03/ 188/ 7 ישוב קהילתי -גבעות להב שינוי צפייה