152-1175017

29536-195 יצחק-2

מטרת התוכנית


הכשרת בנייה קיימת

עיקרי הוראותיה


1.שינוי יעוד מ.מגורים א למגורים א מיוחד'
2.קביעת שטחי בניה בתחום התכנית
3.קביעת בינוי בגובה 3 קומות.
4.קביעת מס. יח"ד ליחידת דיור אחת.
5.קביעת קווי בנין.
6.קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
7.קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה והיתרי אכלוס.

דברי הסבר


התכנית ממוקמת בגוש29536חלקה195רח'..יצחק.קריית יערים.
התכנית המאושרת החלה במתחם הינה.מי/135/ א. בייעוד מגורים.
בתחום התכנית קיים מבנה בן 3 קומות חלק מהבינוי ללא היתר.
התכנית מציעה את הכשרת הבינוי הקיים ללא היתר בהיקף של. תוספת 134 מ"ר עיקרי.
מגיש התכנית הינו בעל העניין בקרקע.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 351 מ"ר +179.8 מ"ר +171.2 מ"ר שטחים עיקריים שאושרו בהיתר חלקם קיימים ולא חושבו בהיתר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי תכנית בינוי הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/03/2023 5 3
קבלת תכנית 18/01/2023 3 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מי/ 135 תכנון פתוח האזור למטרת הקמת שכונת מגורים - קרית יערים. החלפה
תוכנית מי/ 135/ א שינויי יעוד, קביעת בינוי והגדלת אחוזי בניה - קרית יערים החלפה צפייה
תוכנית מק/ הל/ 428 איחוד וחלוקת מגרשים - קרית יערים- רח' אבינדב ללא שינוי צפייה