624-1196849

מגרש 26 אזור תעשייה, אלסייד

מטרת התוכנית


שינוי קו בניין.

עיקרי הוראותיה


שינוי קו בניין.
-קו בניין צדדי מערבי מ-3 ל 0.00.
-קו בניין צדדי מזרחי מ-3 ל 0.00.
-קו בניין אחורי צפוני מ-4 ל 0.00.
-קו קדמי מ-5 ל3.00.

דברי הסבר


שינוי קו בניין כפשי מסומן בתשריט
-קו בניין צדדי מערבי מ-3 ל 0.00.
-קו בניין צדדי מזרחי מ-3 ל 0.00.
-קו בניין אחורי צפוני מ-4 ל 0.00.
-קו קדמי מ-.5 ל3.00.

מקום התוכנית


בחלק המזרחי של הישוב אל סייד, הנמצא מדרום לכביש 31, מול הישוב חורה.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
זכויות והוראות בניה XLS זכויות והוראות בניה XLS הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
נספחים
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
מסמכים
תשריט מצב מוצע חתום מצב מוצע חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/03/2023 5 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 28/ 03/ 601 אזור מלאכה ומסחר אל סייד החלפה צפייה