256-1150655

חלוקת מגרש 482 בהסכמה לשלושה מגרשים ושינוי בהוראות התכנית מגדל שמס

מטרת התוכנית


חלוקת מגרש 482 לשלושה מגרשים ושינוי בקווי בניין, תכסית, גובה מבנה, מס' קומות, גודל מגרש מינימלי - מגדל שמס

עיקרי הוראותיה


סעיף בחוק 62א (א)1 - חלוקת מגרש 482 לשלושה מגרשים.
סעיף בחוק 62א (א)4 - קביעה ושינוי קווי בניין לפי מצב הקיים בשטח ולפי בנייה מוצעת (עתידית).
סעיף בחוק 62א(א)7 - שינוי בגודל מגרש מינימלי.
סעיף בחוק 62 א.4.א - שינוי בגובה בניה מ 24 מ' ל- 21 מ' , שוינוי במספר קומות מ 5 קומות מעל קומת מפולשת ל- 5 קומות מגורים.
סעיף בחוק 62 א.9 - שינוי בתסכית קרקע מ 50% ל 80%

דברי הסבר


התכנית ממוקמת מערב כפר מגדל שמס.
מטרת התכנית היא חלוקת המגרש 482 לשלושה מגרשים לפי בעלות, ולהקיל את הגשה להיתר בניה לכל מגרש בנפרד.
התכנית משנה קווי בניין לפי החלוקה החדשה ולפי בניה המוצעת, וגם התכנית מקטינה גובה המבנה ומספר הקומות מ 6 קומות ל 5 קומות אחרי שינוי בתכסית קרקע ל- 80 %.
התכנית לא משנה סה"כ זכויות הבניה המאושרת לפי תכנית ג/9858.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) 2,152.9 מ"ר +2,152.9 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


התכנית ממוקמת מערב מגדל שמס

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי תכנית בינוי הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/02/2023 5 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19243 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. החלפה צפייה