מנ/ מק/ 1613

חלוקה בהסכמת הבעלים, הקטנת מגרש מינימלי ושינוי קווי בנין, גוש חלב

מטרת התוכנית


איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים

עיקרי הוראותיה


חלוקה בהסכמת הבעלים, הקטנת מגרש מינימלי ושינוי קווי בנין בהתאם למסומן בתשריט

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 25/12/2014 תאריך פרסום: 25/12/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6952. עמוד: 2164. שנה עברית: התשעה . צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 25/12/2014
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 17/08/2014
פרסום להפקדה ברשומות 20/05/2014 תאריך פרסום: 20/05/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6806. עמוד: 5690. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 04/04/2014 תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2014. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 63 תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי 63 - הרחבת הישוב ג'יש (גוש חלב) כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 19792 שכונה מערבית - גוש חלב כפיפות צפייה
תוכנית ד/ 10781 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 258-1074798 חלוקה בהסכמת הבעלים, הקטנת מגרש מינימלי ושינוי קווי בנין, גוש חלב שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 17/08/2014
פרוטוקול הורדה