ג/ 21347

הזזת חלק מכביש 45 ,הזזת כביש 109 והקטנת חלק מכביש 42 ושינוי יעוד משצ"פ למגורים

מטרת התוכנית


התאמה למצב הקיים.

עיקרי הוראותיה


הזזת והקטנת חלק מכביש 45, הזזת כביש 109 והקטנת חלק מכביש 42 ושינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מגורים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 234 יח"ד +223 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 126,701 מ"ר +120,355 מ"ר מ"ר

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 24/12/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 22/04/2014
קבלת תכנית 12/12/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 24/12/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה