355-0471755

מכ/ מק/ 898 - רכסים - הרחבת דרכי גישה לשכונה מתוכננת

מטרת התוכנית


הרחבה של שתי דרכים המאפשרות גישה לשכונת מגורים מתוכננת.

עיקרי הוראותיה


הרחבת קטעי דרך על חשבון שטח חקלאי, שטח למגורים, שצ"פ ושטח לתכנון בעתיד.

דברי הסבר


תכנית שמטרתה הרחבת דרכים קיימות כדי לאפשר גישה לשכונת "רסקו" המתוכננת בשוליים הצפוניים של הישוב רכסים.

מקום התוכנית


אזור הגבול הצפון מערבי של רכסים.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה הצגת הדרכים המוצעות על רקע השכונה בתכנון. הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 22/03/2022 23 17
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 28/02/2018 23 17
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 15/01/2018 23 17
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/06/2017 12 10

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית מכ/ 1 תכנית מתאר מקומית, רכסים שינוי צפייה
תוכנית מכ/ 231 רכסים, גבעות ג', ד'. שינוי צפייה
תוכנית מכ/ 393 מרכז למוסדות ציבור ומסחר, רכסים. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5279 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 28/02/2018
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 15/01/2018 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 15/01/2018 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 15/01/2018 הורדה