ג/ 21373

שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מתקנים הנדסיים, רומת אל הייב

מטרת התוכנית


שינוי יעוד הקרקע משטח ציבורי פתוח לשטח למתקנים הנדסיים.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח למתקנים הנדסיים.
ב. קביעת השימושים המותרים בשטח למתקנים הנדסיים.
ג. קביעת הנחיות לבינוי.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית הועברה לטיפול הועדה המקומית 09/11/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/03/2014
קבלת תכנית 19/11/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13192 תכנית מתאר לרומת אל הייב שינוי צפייה