מח/ מק/ 9858/ 12/ 1

שינוי קו בניין מגרש 1613 - מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי בקו בניין.

עיקרי הוראותיה


שינוי בקו בניין.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 09/11/2014 תאריך פרסום: 09/11/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6913. עמוד: 788. שנה עברית: התשעה . צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 22/09/2014
פרסום להפקדה ברשומות 20/11/2012 תאריך פרסום: 20/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6500. עמוד: 1038. שנה עברית: התשעג . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 12/08/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 22/09/2014
פרוטוקול הורדה
2012009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 12/08/2012
פרוטוקול הורדה