6/ 03/ 320

יער כרמון

מטרת התוכנית


1. דיוק ופירוט יערות בהתאם להוראות תמא/ 22.
2. הגדרת שטחים לחקלאות.
3. קביעה ופיתוח של חניוני נופש פעיל, מצפורים ואנדרטאות .
4. שימור וטיפוח הנוף.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי ייעוד קרקע חקלאית ליער.
2. דיוק גבולות היערות.
3. פירוט התכליות המותרות ביער עפ''י תמא/ 22.
4. קביעה ופיתוח של חניוני נופש פעיל, מצפורים ואנדרטאות .
5. קביעת הוראות והנחיות עיצוב לשטחים המיועדים לפיתוח.
6. קביעת תנאים לביצוע התכנית.

מקום התוכנית


שטחי יער בין צומת גבעתי, צומת הודיה עד יער חסה
קואורדינטה X 168,000
קואורדינטה Y 622,000

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
מסמכים
תצהירים תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 07/11/2014 תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2014. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2014. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2014. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 07/10/2014 תאריך פרסום: 07/10/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6893. עמוד: 121. שנה עברית: התשעה . צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 21/09/2014
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 21/09/2014
החלטה בדיון באישור תכנית 30/06/2014
לא הוגשו התנגדויות 29/06/2014
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/04/2014
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 20/04/2014
פרסום להפקדה בעיתונים 14/03/2014 תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2014. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2014. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2014. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות 06/03/2014 תאריך פרסום: 06/03/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6766. עמוד: 4201. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 24/02/2014
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 11/02/2014
החלטה בדיון במועצה הארצית 25/12/2013
החלטה בדיון בהפקדה 24/09/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/06/2012
קבלת תכנית 23/04/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 10/ ג/ 1 תמא חלקית לתחנות כח ורשת חשמל-מעבר קווי חשמל עיליים ראשיים מרוטנברג לתחמ"ג פ"ת כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 10/ ג/ 4 תמא חלקית לרצועת מעבר קווי חשמל ראשיים זמורות-גן שורק-גנות ולתחנת מיתוג גנות כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 14 תכנית מתאר ארצית חלקית לשטחי כריה וחציבה - הוראות התכנית + אתרי מחוז צפון. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 21 תכנית מתאר ארצית - אתרי מלחמת העצמאות כפיפות
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 פירוט צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 5 תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים כפיפות צפייה
תוכנית 6/ 02/ 224 תכנית מתאר שפיר שינוי
תוכנית 6/ 02/ 234 תכנית מתאר חוף אשקלון שינוי צפייה
תוכנית 6/ 02/ 251 תכנית מיתאר למועצה האזורית יואב שינוי צפייה
תוכנית 8/ 02/ 101 תכנית מתאר באר טוביה שינוי
תוכנית 6/ 03/ 230 תכנית מפורטת למ. ק 419,867,880 שינוי
תוכנית 6/ 03/ 237 תיקון לתכנית מפורטת- אדמות חקלאיות בצומת גבעתי. שינוי
תוכנית 8/ 03/ 150/ 1 התאמת גבולות לפי מפת מדידות - באר טוביה שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 616-0583666 יער כרמון שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 30/06/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 30/06/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
524 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 24/12/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 28/10/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 24/09/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 21/09/2014 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 24/02/2014 הורדה