ג/ 17089

תכנית מתאר חדשה עין קניה

מטרת התוכנית


תכנון מחדש של כפר עין קניה

עיקרי הוראותיה


שינוי יעודי קרקע
קביעת תכלית המותרות לכל יעוד קרקע
התאמת דרכים וייעודם למצב הקיים בשטח
הרחבה של שטח מגורים, תוספת של כ- 59 דונם מגורים למתאר הקיים
הקצאת שטחים נוספים למבני ציבור
קביעת הוראות בנייה
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות
קביעת הוראות למתן היתרי בניה בתחום התכנית
גריעה של כ-39 דונם משטח שמורת הטבע חרמון, המסומנים בתמ"מ 2/ 3
הקלה מדרך מס' 989 ו - 909 עבור דרך הגישה של הישוב
הנחיות להכנת תכנית פיתוח לנחלים
שינוי קוי בנין
הקלה מגובה בינוי

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 46,794.6 מ"ר +31,500 מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 2,118 יח"ד +1,042 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 863,789 מ"ר +783,790 מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) מ"ר +7,200 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


כפר עין קניה רמת הגולן

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
נספחים מופקדים הורדה
נספחים מופקדים הורדה
נספח כללי/אחר תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 07/11/2014 תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2014. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2014. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2014. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות 06/11/2014 תאריך פרסום: 06/11/2014. מס' ילקוט פרסומים: 69110. עמוד: 724. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 28/10/2014
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 27/10/2014
החלטה בדיון בהתנגדויות 01/01/2014
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות 06/08/2012 תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5703. שנה עברית: התשעב . צפייה
הוגשו התנגדויות 01/08/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 16/07/2012
פרסום להפקדה בעיתונים 13/07/2012 תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 28/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 14/06/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית 15/05/2012
החלטה בדיון בהפקדה 21/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/04/2007
קבלת תכנית 21/04/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3/ 11/ ב תכנית מתאר ארצית לדרכים- שינוי מס' 11ב - מחוז הצפון- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 5 תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן אישור ע"פ תמ"מ צפייה
תוכנית ג/ 11685 שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מתקנים הנדסיים - מאגר מים שינוי
תוכנית ג/ 12240 שינוי לתקנון ג/ 5820, עין קניה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5820 תכנית מתאר עין קניה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7253 שנוי יעוד לתירות ונופש -עין קניה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8624 שינוי בתקנון תוכנית מתאר - עין קניה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11684 שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור שטח ספורט שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11686 שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מבנה ציבור שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0535146 תכנית מתאר חדשה עין קניה החלפה
תוכנית 256-0797050 תכנית מתאר חדשה עין קניה החלפה
תוכנית 256-0812321 תכנית מתאר חדשה עין קניה החלפה
תוכנית 219-0714907 תכנית מתאר חדשה עין קניה החלפה
תוכנית 256-0654525 תכנית מתאר חדשה עין קניה התליה
תוכנית 256-0436394 תכנית מתאר חדשה עין קניה שינוי
תוכנית 256-0436410 תכנית מתאר חדשה עין קניה שינוי
תוכנית 256-0337352 תכנית מתאר חדשה עין קניה שינוי
תוכנית 256-0438234 תכנית מתאר חדשה עין קניה שינוי
תוכנית 256-0416503 תכנית מתאר חדשה עין קניה שינוי
תוכנית 256-0319046 תכנית מתאר חדשה עין קניה שינוי
תוכנית 256-0605220 תכנית מתאר חדשה עין קניה שינוי
תוכנית 256-0298562 תכנית מתאר חדשה עין קניה שינוי
תוכנית 256-0436402 תכנית מתאר חדשה עין קניה שינוי
תוכנית 256-0436386 תכנית מתאר חדשה עין קניה שינוי
תוכנית 256-0471920 תכנית מתאר חדשה עין קניה שינוי
תוכנית 256-0436766 תכנית מתאר חדשה עין קניה שינוי
תוכנית 256-0732628 תכנית מתאר חדשה עין קניה שינוי
תוכנית 256-0436709 תכנית מתאר חדשה עין קניה שינוי
תוכנית 256-0437483 תכנית מתאר חדשה עין קניה שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 01/01/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 20/02/2013
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
485 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 15/05/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 14/02/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
143 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 02/02/2012
פרוטוקול הורדה
2009012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 12/10/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 21/05/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 27/10/2014 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 24/06/2012 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלחה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלחה ואפי
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלחה כמאל
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלחה מיאדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלחה פואד
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלחה פואד
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלחה שאדי
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איאד סלמאן שעלאן
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אל מוגרבי ראיד
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמג'ד פארס עמראן
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אסד אסעד
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בהאלדין שמיט
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בקרה לואי
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברקאי לואי בן מחמד
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברקה מרואן
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת"ז 80908372 ברקה ראאד
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בשאר סלמאן
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בשארה זיאד
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בשארה עסאם בן מחמוד
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'אד מהנא אבו סאלחה
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'לאל בן נאיף
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'סאן סלמאן שעלאן
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'סאן רשיד עמראן
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גיאס סלמאן שעלאן
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דמקסי תרקי
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס אחסאן
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס אחסאן
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס איהאב
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס אימן בן תאופיק
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס ג'לאא
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס ג'לאל
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס האני
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס וליד
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס זיאד בן חמד
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס חוסאם
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס חמזה בן יוסף
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס חסן בן יוסף
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס חסן בן פארס
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס טאהר בן מחמוד
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס טליע
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס מאמון בן תאופיק
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס מחמוד
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס מחמוד
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס נאהד בן ניאז
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס נאיף בן חסן
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס סאלם בן יוסף
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס סאמר
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס סעיד פארס
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס עזאת
50 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס עזאת
51 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס עלאא
52 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס פאיז
53 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס פיראס בן עמאד ועדה מקומית לתו"ב מעלה חרמון
54 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס ראמז
55 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס רידאן
56 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס ריים
57 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס שאדי
58 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס שוקת
59 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דעבוס שיראז
60 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות האשם שרף
61 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות השאם אבו סלמאן
62 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ויאאם סלמאן דעבוס התנגדות חסרה
63 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ח'טיב ח'אלד בן יוסף
64 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ח'טיב סלאח בן יוסף
65 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חטיב איהאב
66 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חטיב נביל
67 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמד עמאד אסעד
68 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף אבו סלמאן
69 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף אבו סלמאן
70 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף אחמד מונדר
71 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כמיל עזאם
72 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מג'יד סלים בשארה
73 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוג'רבי אמין
74 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוג'רבי האני
75 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוג'רבי וסים בן אסעד
76 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוג'רבי זאהר
77 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוג'רבי מוניאן
78 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוג'רבי מלחם בן סבע
79 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוג'רבי נידאל בן מחמוד
80 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוג'רבי עמאר
81 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוגרבי אמיר אין תצהיר
82 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מונדר באסם
83 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מונדר בהג'ת והיב
84 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מונדר האני
85 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מונדר כמאל
86 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מונדר לייט
87 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מונדר נאיף
88 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מונדר עבדאלוהאב
89 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מונדר פארס
90 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מטה שעלאן
91 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מלחם מוגרבי
92 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מנסור קאסם אבו סלמאן
93 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מר מוופק נמר
94 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרזוק פואז שעלאן
95 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משהור אבו סלמאן
96 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משהור אבו סלמאן
97 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נחלה ראוף
98 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאהר ג'מיל אבו סאלחה
99 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלים אבו סאלחה בן ג'יהד
100 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעב נאזם
101 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעב נאזם נסר אלדין
102 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעב סאמר
103 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעב תאאר
104 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעיד אסעד דעבוס
105 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאטף מוגרבי התנגדות חסרה
106 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאטף שעלאן
107 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עז עוידה
108 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עזאם עמאד בן פדללה
109 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עזאם קופטאן
110 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עיאד אבו סאלחה
111 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי סלמאן שעלאן
112 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי קאסם בשארה
113 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי שעלאן
114 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמראן מחמוד בן אקרם
115 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עסאם אבו סלמאן
116 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פאדל אבו סאלחה
117 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פאיד נג'יב בשארה
118 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פארס ג'טאס עסאף
119 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראג'ח סלמאן דעבוס התנגדות חסרה
120 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רביע בן מחמוד
121 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמד שעלאן
122 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שעלאן אדיב
123 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שעלאן אמין
124 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שעלאן ואיל
125 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שעלאן נביה
126 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שעלאן סלים
127 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שעלאן סעד
128 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תיסיר פארס עמראן
129 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו סאלחה וליד
130 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו סאלחה שאדי
131 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות ברקה הנידי
132 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות ג'סאן רשיד עמראן
133 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות דעבוס חמוד
134 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות דעבוס חסן בן פארס
135 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות דעבוס טאהר
136 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות דעבוס מג'ד
137 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות דעבוס מנהאל
138 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות דעבוס סאלח
139 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות דעבוס סדקי
140 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות ואאיל סלמאן דעבוס התנגדות חסרה
141 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות מוג'רבי מאג'ד
142 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות מוג'רבי פאדל
143 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות מוג'רבי ריאד
144 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות מוגרבי ג'ומאן אין תצהיר
145 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות מונדר טלעת
146 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות מטה שעלאן
147 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד גנדור סאהר פיליפ
148 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד יחיא ג'והרי
149 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד סעוד גאנם
150 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות ראיד נ. שהאן עו"ד