28/ 03/ 405

שכונת אבו רביעה מרכז - אשכול 1

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת אשכול מגורים לקבוצת אוכלוסיה של אבו רביעה מרכז, באזור ההרחבה של הישוב בדואי חדש- מכחול

עיקרי הוראותיה


א. שינוי יעוד הקרקע: למגורים א', מבני משק, מבנים ומוסדות ציבור, מסחר ותעסוקה, שטח ציבורי פתוח ודרכים.
ב. קביעת הוראות וזכויות הבניה בדבר שטחי בניה, גובה קומות, תכסית וקווי בנין.
ג. קביעת הנחיות בדבר בינוי ועיצוב ארכיטקטוני, פיתוח השטח והנוף ושמירת איכות הסביבה.
ד. קביעת מערכת דרכים ותשתית הנדסית.
ה. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 990 מ"ר מ"ר מ"ר שטח בניה עיקרי
מגורים (יח"ד) 80 יח"ד יח"ד יח"ד כולל שטח ל - 96 יחידות אירוח תירותי - אם יעמדו בשאר הוראות התכנית
מגורים (מ"ר) 22,417 מ"ר מ"ר מ"ר שטח בניה עיקרי
מסחר (מ"ר) 1,102.5 מ"ר מ"ר מ"ר זהו חישוב מתוך יעוד מעורב (מסחר ותעסוקה), שטח בניה עיקרי
תעסוקה (מ"ר) 1,102.5 מ"ר מ"ר מ"ר זהו חישוב מתוך יעוד מעורב (מסחר ותעסוקה), שטח בניה עיקרי

מקום התוכנית


מרעית רבתי, שכונת אבו רביעה מרכז, אשכול 1

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
ביוב, מיקוז, אספקת מים וסידורי תברואה תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 18/09/2014
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 18/09/2014
פרסום לאישור בעיתונים 21/08/2014 תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2014. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2014. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2014. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 19/08/2014 תאריך פרסום: 19/08/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6859. עמוד: 7610. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 07/08/2014
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 05/08/2014
החלטה בדיון בהתנגדויות 02/06/2014
הוגשו התנגדויות 16/01/2014
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 27/11/2013
פרסום להפקדה ברשומות 24/10/2013 תאריך פרסום: 24/10/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6681. עמוד: 868. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 20/10/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 11/10/2013 תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2013. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 17/09/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 12/09/2013
החלטה בדיון במועצה הארצית 15/01/2013
החלטה בדיון בהפקדה 20/02/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 26/09/2011
קבלת תכנית 25/09/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור פירוט צפייה
תוכנית תממ/ 4/ 14/ 23 תכנית מתאר מחוזית חלקית מחוז דרום שינוי מס' 23 אזור באר שבע פירוט צפייה
תוכנית 11/ 02/ 105 אזור להתישבות חקלאית - יתיר שינוי
תוכנית 28/ 02/ 104 ישוב בדואי חדש מכחול (מרעית) (מס ישן: 11/ 02/ 226) כפיפות צפייה
תוכנית 28/ 03/ 401 מרכז שרותים לישוב בדואי חדש מכחול (מרעית) כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 624-0555243 שכונת אבו רביעה מרכז - אשכול 1 החלפה
תוכנית 624-0660662 שכונת אבו רביעה מרכז - אשכול 1 החלפה
תוכנית 624-1192095 שכונת אבו רביעה מרכז - אשכול 1 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 13/09/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 13/07/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 09/03/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019030 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 25/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2014005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 02/06/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 27/04/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 27/04/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
502 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 15/01/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
329 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 05/11/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2012002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 20/02/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
הודעה בדבר שינוי שלביות פרסום בעיתונות/שילוט 12/03/2020 הורדה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות 31/03/2014 הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 07/08/2014 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 17/09/2013 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 07/08/2014 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 17/09/2013 הורדה
נוסח לשינוי שלביות לפרסום ברשומות 22/09/2020 הורדה
נוסח פרסום שינוי שלביות 12/03/2020 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמד חסן אבו רביע הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד מוניר אבו רביעה ב"כ 6 תושבי אבו רביעה מרכז אשכול ב' הורדה