דר/ 7/ גזחל/ 110

תכנית עבודה לרשת חלוקה בלחץ נמוך מתחנת הגז אשל הנשיא ועד ל- א.ת. אופקים ולמפעל

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות מאושרות (1) הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט מאושר (2) 2 מתוך 2 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט מאושר (2) 2 מתוך 2 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט מאושר (2) 2 מתוך 2 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט מאושר (2) 2 מתוך 2 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט מאושר (2) 2 מתוך 2 הורדה
נספחים
נספח נוף נספח נוף (69) הורדה
תכתובת
תכתובות אישור רשות הגז הטבעי הורדה
תכתובות אסופת תיאומים הורדה
תכתובות החלטת רשות רישוי ישיבה 2011010 מיום 29/12/2011 הורדה
תכתובות החלטת רשות רישוי ישיבה 2012002 מיום 29/03/2012 הורדה
תכתובות החלטת ולקחשפ מיום 04/06/2012 הורדה
תכתובות החלטת ועדה מקצועית למים ולביוב הורדה
תכתובות נוסח פרסום הורדה
תכתובות סקר סיכונים הורדה
תכתובות רשימת גושים וחלקות הורדה
תכתובות תצהירים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 23/09/2012
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 23/09/2012
קבלת תכנית 29/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 29/12/2011