יוש/ 2/ 507

כרמל

מטרת התוכנית


השלמת הוראות חסרות בתקנון של תכנית מפורטת מאושרת מס' יוש/ 1/ 507 בייעודי קרקע מבני משק.

מקום התוכנית


מושב כרמל שטח למבני משק

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 19/09/2012
קבלת תכנית 19/09/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 507 שינוי