יוש/ 9/ 1/ 9/ 210

שינוי יעוד משצ"פ למבני ציבור

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד משצ"פ לשטח משולב: מבני ציבור, חניה ושצ"פ.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 06/09/2012
קבלת תכנית 06/09/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 9/ 210 שינוי