מח/ מק/ 9858/ 2011/ 9

הזזת תוואי כביש 114-מג'דל שמס (שינוי שטח כביש לשטח ציבורי)

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד מדרך משולבת למגורים ד'.
2. שינוי יעוד ממגורים ב' לדרך משולבת.
3. שינוי תוואי דרך משולבת והתאמתה ע"פ דרך קיימת בשטח.

עיקרי הוראותיה


מהווה שינוי חלקי לתכנית מתאר ג/ 9858 המאושרת.
הזזת ושיפור תוואי כביש מס' 114.
ושינוי משטח מגורים ב' לשטח דרך ובניה ציבורית ומדרך לבניה ציבורית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 5,545 מ"ר +5,545 מ"ר מ"ר
מגורים (מ"ר) 51 מ"ר +697 מ"ר מ"ר

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 22/02/2012 תאריך פרסום: 22/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6383. עמוד: 2839. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 10/10/2011 תאריך פרסום: 10/10/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6307. עמוד: 176. שנה עברית: התשעב . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 05/09/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 05/09/2011
פרוטוקול הורדה