גמ/ מק/ 6540/ 231

איחוד וחלוקת מחדש לחלקות, כפר קמא

מטרת התוכנית


א. איחוד וחלוקה מחדש לחלקות 19 - 20 בגוש 15338
ב. יעוד המגרשים לבעלים עפ"י טבלת השטחים בתשריט.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 02/02/2012 תאריך פרסום: 02/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6370. עמוד: 2373. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 25/03/2000 תאריך פרסום: 25/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4865. עמוד: 2986. שנה עברית: התשס . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6540 קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפון שינוי צפייה