הל/ 613

בית מגורים חד משפחתי קרית יערים

מטרת התוכנית


הרחבת דיור בקומת המרתף ובקומה הראשונה

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד מ"אזור מגורים 1" ל "אזור מגורים א".
2. קביעת בינוי עבור הרחבת דיור בקומה ראשונה .
3. תוספת שטחי בניה: עיקרי - 101.78 .
4. קביעת שטחי בניה מירביים : עיקרי- 282.37 מ"ר , שירות 50.00 מ"ר , סה"כ 332.37.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 282.37 מ"ר +180.59 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


קרית יערים ,
קואורדינטה X 209/775
קואורדינטה Y 634/700
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
מסמכים
תצהירים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/01/2012 תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2293. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 30/12/2011 תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2011. עיתון: הארץ.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 22/12/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 14/12/2011
החלטה בדיון באישור תכנית 13/11/2011
לא הוגשו התנגדויות 25/10/2011
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 26/05/2011
פרסום להפקדה ברשומות 04/05/2011 תאריך פרסום: 04/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6231. עמוד: 3960. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 15/04/2011 תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 30/03/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 14/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה 05/09/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/07/2010
קבלת תכנית 02/12/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מי/ 232/ א איחוד וחלוקה מחדש - קרית טלסטון. שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 13/11/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 05/09/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 15/12/2011 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 22/03/2011 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 15/12/2011 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 22/03/2011 הורדה