מש/ 8/ 1/ 120/ א

זמר - שטחים ציבוריים פתוחים

מטרת התוכנית


א. הוספת שימושים נוספים בתחום השטחים הציבוריים הפתוחים ששטחם יותר מ- 15000 מ"ר בזמר.

עיקרי הוראותיה


1. הוספת שימושים בשטחים ציבוריים:
- מתקנים הנדסיים.
- מתקני ספורט.
2. קביעת הוראות בניה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/01/2012
קבלת תכנית 09/11/2010